Nieuwsflits Windpark Wieringermeer 4 april 2018

Nuon opent kantoor in Wieringerwerf

Om de werkzaamheden binnen Windpark Wieringermeer goed te kunnen begeleiden en volgen, heeft Nuon een tijdelijk kantoor gebouwd in Wieringerwerf, aan de Oosterterpweg 14. Alexander Klaassen is aangesteld als sitemanager en hij is uw aanspreekpunt voor vragen over (de ontwikkeling van) Windpark Wieringermeer, waar het over de molens van Nuon gaat. Voor de duur van de bouw is Roel Assies aangesteld als veiligheidsmanager. Binnenkort kunt u nader met hen kennismaken via het Windkrachtjournaal. Voor ECN is Luc Rademakers het aanspreekpunt, hij is Managing Director ECN Wind Energy Facilities B.V.

https://www.nuon.com/activiteiten/windenergie/windpark-wieringermeer/

 

Windmolens in het bos: uniek in Nederland

Eind februari is Nuon gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van vier windmolens in het Robbenoordbos in de Wieringermeer. Dat is bijzonder, want nog niet eerder zijn in Nederland windmolens geplaatst in een bos. De molens maken deel uit van Windpark Wieringermeer.

Om plaats te maken voor de vier windmolens, wordt zo’n 3,5 hectare gekapt van het bos, dat in totaal 550 hectare omvat. Dat gaat niet zomaar. Nuon heeft met de provincie afspraken gemaakt over natuurcompensatie en dit heeft ertoe geleid dat er in een gebied van 4 hectare 20.000 nieuwe bomen worden geplaatst. Dat is dus meer dan het stuk bos dat nu verdwijnt. Verder ligt er een plan om de waterhuishouding van het bos te verbeteren om daarmee ook het leefgebied van dieren en planten te behouden.

Regels
Overigens is de kap en bouw aan allerlei regels gebonden. Zo mogen er geen effecten zijn op de ‘staat van instandhouding’ van soorten en moet de aannemer werken volgens een Ecologisch Werk Protocol om zo negatieve effecten van de werkzaamheden op de flora en fauna te voorkomen. Staatsbosbeheer kijkt mee en bepaalt welke waardevolle bomen moeten blijven staan. Verder laat Staatsbosbeheer de opbrengst van de windmolens terugvloeien naar de natuur en de natuurbeleving.

Broedseizoen
Bij de start van de werkzaamheden is rekening gehouden met het broedseizoen. Ook is onderzocht wat de effecten van de windturbines zijn voor vleermuizen. Al eerder werden te kappen bomen ongeschikt gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen en door vleermuiskasten op te hangen, zijn alternatieve verblijfplaatsen gecreëerd. In periodes dat de dieren het meest actief zijn, staan de molens stil. Gedurende drie jaar wordt onderzocht of dit voldoende is. Meer informatie over de bouw van windmolens in het Robbenoordbos ziet u binnenkort in het Windkrachtjournaal op onze Facebookpagina.

Afsluiting
Tot week 28 (9 juli) is de bouwlocatie van het Robbenoordbos weer open voor publiek. Er vinden in deze periode geen omvangrijke werkzaamheden meer plaats. Incidenteel kunnen er kleine werkzaamheden plaatsvinden. Als dat aan de orde is, worden er hekken en tekstborden geplaatst om bezoekers van het bos te informeren.

Nieuwsflits 1 december 2017

Nuon / Vattenfall tekent contracten met Nordex Group, BAM Infra Nederland en Van Gelder Groep

Op woensdag 29 november heeft Nuon / Vattenfall contracten getekend met drie bedrijven voor Windpark Wieringermeer. De contracten hebben betrekking op de levering en bouw van windturbines, de aanleg van de infrastructuur en de fundaties van het windpark.

De Nordex Group levert vijftig N117 / 3600-turbines. De installatie van deze vijftig turbines begint in 2019 en zal tegen het einde van dat jaar voltooid zijn. Daarna zal Nordex service verlenen aan het windpark en een lokaal servicecentrum voor dit doel oprichten. BAM Infra is verantwoordelijk voor de fundaties van het windpark. Van Gelder Groep is verantwoordelijk voor de realisatie van de parkwegen, kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van de parkbekabeling inclusief schakelstations. De eerste voorbereidingen voor de bouw gaan begin 2018 van start.

Drie professionele bedrijven
“Iedereen kijkt er naar uit om met dit grote project te beginnen. We zijn al begonnen met de eerste voorbereidingen in het gebied en we zijn blij dat we drie professionele bedrijven hebben kunnen selecteren. We zullen nauw met hen samenwerken om de eerste vijftig turbines van dit windpark te realiseren “, zegt Ruben Lindenburg, projectdirecteur windenergie bij Nuon. Om goed contact te kunnen onderhouden met de aannemers, laat Nuon een tijdelijk kantoor plaatsen aan de Oosterterpweg, naast bezoekboerderij ‘Leven van de Wind’. “Daar zullen wij ons voor de duur van de bouw vestigen samen met de drie aannemers.”

Over de partners
De Nordex Groep met zo’n 5.000 werknemers heeft een windenergiecapaciteit van ongeveer 21 GW geïnstalleerd in meer dan 25 landen. Het productienetwerk bestaat uit fabrieken in Duitsland, Spanje, Brazilië, de Verenigde Staten en India. Het productassortiment concentreert zich voornamelijk op onshore turbines in de klasse van 1,5 – 4,5 MW.
BAM Infra Nederland met zo’n 4.000 medewerkers is een klantgedreven organisatie die met haar brede expertise en innovatieve werkwijze toegevoegde waarde biedt voor haar opdrachtgevers op het terrein van infra-opgaven.
Van Gelder Groep is een zelfstandige bouwer van boven- en ondergrondse infrastructuur en aansluitende infratechniek voor kabels, leidingen en netwerken. Van Gelder heeft zo’n 900 medewerkers en beschikt over een netwerk van regionale vestigingen, in Nederland en daarbuiten.

Meer informatie over de gekozen turbines vindt u hier: https://www.nordex-online.com/en/produkte-service/wind-turbines/n1173600.html.

---

Een succesvolle 2e bedrijvenmarkt

Op woensdagavond 29 november organiseerde Nuon een bedrijvenmarkt in de Cultuurschuur te Wieringerwerf. Nuon presenteerde daar de partijen die de turbines en de benodigde infrastructuur gaan bouwen. Op deze markt zijn deze partijen meteen gekoppeld aan ondernemers uit de regio.

Na een korte introductie door Ruben Lindenburg, projectdirecteur bij Nuon, werden de aannemers voorgesteld: Van Gelder Groep, BAM Infra Nederland en Nordex Group. De markt werd bezocht door bijna twintig lokale ondernemers, waarvan het grootste deel ook al aanwezig was bij de eerste bedrijvenmarkt, in oktober 2016. Nu de aannemers bekend zijn, konden zij gericht in gesprek gaan en hun diensten aanbieden. “Wij kunnen een rol spelen in alle grondverzetwerkzaamheden en ik zie hier zeker kansen voor ons”, vertelde Ramon Veldboer van loonbedrijf Hopmans uit Wieringerwerf. Ook Michiel Veenstra van Veenstra Grondwerken uit Middenmeer had interessante gesprekken met de drie aannemers. “Zij zijn precies op zoek naar datgene wat wij aanbieden. Goed om hier vanavond te zijn.” Accountmanager bedrijven Caroline Bus van de gemeente Hollands Kroon was aanwezig om zichzelf voor te stellen aan de ondernemers. “Als er vragen zijn, bijvoorbeeld over huisvesting of vergunningen, kunnen zij bij mij terecht.” Mark Wouts van Maaltijdservice HAP uit Wieringerwerf wist zijn eerste opdracht al te noteren. “Ik mag een kerstborrel cateren. Verder verzorgen wij lunches, warme maaltijden en kunnen we de catering van evenementen of feestelijke momenten in de bouw verzorgen. Uit de gesprekken die ik vanavond heb gevoerd, maak ik op dat daar zeker belangstelling voor is. Dat is mooi, goed dat de bouw binnenkort van start gaat.”

---

Nieuwsflits 23 november 2017

Bedrijvenmarkt Windpark Wieringermeer voor lokale ondernemers

Op woensdag 29 november organiseert Nuon/Vattenfall een bedrijvenmarkt in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Deze markt is een vervolg op de succesvolle editie die eind 2016 plaatsvond.

Tijdens deze Bedrijvenmarkt krijgen lokale ondernemers de gelegenheid om kennis te maken met de turbineleverancier en de aannemers die voor Nuon het windturbinepark gaan bouwen. Het programma start om 20.00 uur en vindt plaats in de Cultuurschuur aan het Loggersplein 1 in Wieringerwerf. Na een korte introductie wordt de bedrijvenmarkt geopend. Lokale bedrijven op het gebied van civiele, facilitaire en/of elektrische werkzaamheden, turbinelevering en installatie hebben daar de gelegenheid met de aannemers en Nuon in gesprek te gaan, vragen te stellen en zo te onderzoeken of er voor hen een rol is weggelegd in de bouw van het park. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar danielle.opdam-scholten@nuon.com.


Nuon tekent overeenkomst voor windenergie met Microsoft

De eerste vijftig Nuon windmolens van Windpark Wieringermeer gaan de komende tien jaar stroom leveren aan Microsoft. Nuon/Vattenfall heeft een overeenkomst met Microsoft getekend voor het leveren van windenergie.

“We willen graag hernieuwbare energie afnemen voor ons datacenter in Middenmeer”, aldus Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft, Nederland. “Deze investering in Nederland toont het potentieel aan van Nederland als icoon op het gebied van digitale transformatie en helpt bij het creëren van een virtuele cyclus waarmee de partners van Microsoft Cloud hun impact op het milieu verminderen.”

Groene IT
“Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, omdat de energievoorziening betrouwbaar is en Nederland een belangrijke hub is in het internetverkeer. We maken klimaat slimmer leven mogelijk en leveren datacenters lokaal geproduceerde hernieuwbare energie”, zegt Peter Smink, CEO van Nuon. “Daarom was onze investeringsbeslissing om dit windpark te bouwen in samenwerking met een datacenter operator ook zo belangrijk. Het is niet alleen een investering in Nederlandse duurzame energie, maar ook een nieuwe stap in het vergroenen van IT in Nederland.”

Duurzaamheidsambitie
Vattenfall heeft solide duurzaamheidsambities en wil binnen één generatie vrij van fossiele
brandstoffen zijn. Windenergie is een van de middelen om dit te bereiken. Vattenfall zal in de
komende vijf jaar ongeveer vijf miljard euro investeren in windenergie in verschillende delen van Europa. Nederland is een belangrijke markt. “Dit is een belangrijke stap in onze strategie om te investeren in de productie van hernieuwbare energie”, aldus Peter Smink. “Nuon/Vattenfall is al jarenlang toonaangevend op het gebeid van windenergie. We versterken onze positie met deze overeenkomst en bovendien helpen we hiermee onze klanten duurzamer te worden.”


Eerste waterstofmolen voor duurzame brandstof op ECN-testveld

Begin 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld in de Wieringermeer een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen duurzame waterstofleverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN.

De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: een initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland onder leiding van HYGRO. De waterstofmolen, de eerste in zijn soort, zal worden gedemonstreerd op het windturbinetestveld van ECN in Wieringerwerf. De duurzaam geproduceerde waterstof uit het project Duwaal dient als brandstof voor elektrische vrachtwagens met een brandstofcel. Naast CO2-uitstoot worden hierdoor ook geluids-, stikstof- en fijnstofemissies voorkomen. Het project laat zo zien hoe de toekomstige energie-infrastructuur vorm kan krijgen.

Nieuwsflits 23 november 2017

Bedrijvenmarkt Windpark Wieringermeer voor lokale ondernemers

Op woensdag 29 november organiseert Nuon/Vattenfall een bedrijvenmarkt in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Deze markt is een vervolg op de succesvolle editie die eind 2016 plaatsvond.

Tijdens deze Bedrijvenmarkt krijgen lokale ondernemers de gelegenheid om kennis te maken met de turbineleverancier en de aannemers die voor Nuon het windturbinepark gaan bouwen. Het programma start om 20.00 uur en vindt plaats in de Cultuurschuur aan het Loggersplein 1 in Wieringerwerf. Na een korte introductie wordt de bedrijvenmarkt geopend. Lokale bedrijven op het gebied van civiele, facilitaire en/of elektrische werkzaamheden, turbinelevering en installatie hebben daar de gelegenheid met de aannemers en Nuon in gesprek te gaan, vragen te stellen en zo te onderzoeken of er voor hen een rol is weggelegd in de bouw van het park. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar danielle.opdam-scholten@nuon.com.


Nuon tekent overeenkomst voor windenergie met Microsoft

De eerste vijftig Nuon windmolens van Windpark Wieringermeer gaan de komende tien jaar stroom leveren aan Microsoft. Nuon/Vattenfall heeft een overeenkomst met Microsoft getekend voor het leveren van windenergie.

“We willen graag hernieuwbare energie afnemen voor ons datacenter in Middenmeer”, aldus Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft, Nederland. “Deze investering in Nederland toont het potentieel aan van Nederland als icoon op het gebied van digitale transformatie en helpt bij het creëren van een virtuele cyclus waarmee de partners van Microsoft Cloud hun impact op het milieu verminderen.”

Groene IT
“Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, omdat de energievoorziening betrouwbaar is en Nederland een belangrijke hub is in het internetverkeer. We maken klimaat slimmer leven mogelijk en leveren datacenters lokaal geproduceerde hernieuwbare energie”, zegt Peter Smink, CEO van Nuon. “Daarom was onze investeringsbeslissing om dit windpark te bouwen in samenwerking met een datacenter operator ook zo belangrijk. Het is niet alleen een investering in Nederlandse duurzame energie, maar ook een nieuwe stap in het vergroenen van IT in Nederland.”

Duurzaamheidsambitie
Vattenfall heeft solide duurzaamheidsambities en wil binnen één generatie vrij van fossiele
brandstoffen zijn. Windenergie is een van de middelen om dit te bereiken. Vattenfall zal in de
komende vijf jaar ongeveer vijf miljard euro investeren in windenergie in verschillende delen van Europa. Nederland is een belangrijke markt. “Dit is een belangrijke stap in onze strategie om te investeren in de productie van hernieuwbare energie”, aldus Peter Smink. “Nuon/Vattenfall is al jarenlang toonaangevend op het gebeid van windenergie. We versterken onze positie met deze overeenkomst en bovendien helpen we hiermee onze klanten duurzamer te worden.”


Eerste waterstofmolen voor duurzame brandstof op ECN-testveld

Begin 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld in de Wieringermeer een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen duurzame waterstofleverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN.

De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: een initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland onder leiding van HYGRO. De waterstofmolen, de eerste in zijn soort, zal worden gedemonstreerd op het windturbinetestveld van ECN in Wieringerwerf. De duurzaam geproduceerde waterstof uit het project Duwaal dient als brandstof voor elektrische vrachtwagens met een brandstofcel. Naast CO2-uitstoot worden hierdoor ook geluids-, stikstof- en fijnstofemissies voorkomen. Het project laat zo zien hoe de toekomstige energie-infrastructuur vorm kan krijgen.

Nieuwsflits 29 september 2017

Vattenfall/Nuon neemt windmolens over van Windcollectief Wieringermeer

Vattenfall, het moederbedrijf van energiebedrijf Nuon, neemt de 32 windmolenposities over van de leden van Windcollectief Wieringermeer. Dit betekent dat Nuon eigenaar wordt van in totaal 82 windmolens van het toekomstige Windpark Wieringermeer, dat het grootste windpark op het Nederlandse vasteland moet worden.

Nuon is al eigenaar van 50 turbines, maar krijgt met de overname een aanzienlijk groter deel in dit windpark. 10 jaar geleden is gestart met dit windpark en is de samenwerking ontstaan tussen ECN, Nuon en vennoten en Windcollectief Wieringermeer. ECN blijft eigenaar van de overige 17 windmolens in het windpark. Daarnaast komt er één windmolen beschikbaar voor de omwonenden, de Poldermolen. Het nieuwe windpark telt daarmee straks 100 windmolens en moet in 2019 de eerste stroom opwekken.

Binnen één generatie fossielvrij

Het moederbedrijf van Nuon, Vattenfall, heeft een grote duurzaamheidsambitie en wil binnen één generatie fossielvrij zijn. Windenergie is een van de bronnen om dit te bereiken. Zo zal de organisatie de komende vijf jaar zo’n vijf miljard euro investeren in windontwikkeling in verschillende delen van Europa. Nederland is een belangrijke markt voor deze windplannen.

WCW kiest voor zekerheid

“Het Windcollectief stond voor de keuze om het park in eigen beheer te blijven ontwikkelen, of haar aandeel nu te verkopen aan Nuon. We hebben voor het laatste gekozen. Ondernemen in windenergie brengt veel onzekerheid en ondernemersrisico’s met zich mee; denk aan lage stroomprijzen en de kans op weinig wind. Door het aandeel te verkopen kiest WCW voor zekerheid,” aldus Jaap van der Beek, voorzitter van Windcollectief Wieringermeer. WCW zal ook na de verkoop van de molens als partner van Nuon betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling en zich maximaal inzetten om van Windpark Wieringermeer een succes te maken.

Start voorbereidingen nieuwe windpark

De voorbereidingen van de bouw van het windpark zijn inmiddels al gestart. Afgelopen jaar zijn de huidige windmolens van Nuon verwijderd en verkocht aan buitenlandse partijen. Deze windmolens krijgen grotendeels een tweede leven in andere Europese landen. Dit jaar nog zullen de eerste grondwerkzaamheden opstarten om in 2018 ook echt te kunnen beginnen met de aanleg van dit grote windpark. De definitieve investeringsbeslissing door Nuon moet nog plaatsvinden. Nuon verwacht dit binnen enkele weken bekend te kunnen maken, waarmee er definitief groen licht is voor de bouw van het park.

Wat betekent dit voor de omgeving?

De grondeigenaren in het WCW parkdeel zullen vanaf nu niet meer het Windcollectief, maar Nuon als eerste aanspreekpunt krijgen. Voor de omwonenden verandert er in de nieuwe situatie niet veel. Alle afgesproken regelingen blijven gewoon van kracht. De initiatiefnemers stellen via de Burenregeling jaarlijks een bedrag van ruim € 400.000 euro ter beschikking aan de omwonenden van het windpark. Ook komt er via het Windfonds jaarlijks €100.000 beschikbaar voor het realiseren van lokale projecten. Bovendien krijgen de bewoners ook de kans om zelf in een windmolen te investeren via de Poldermolen.

Nieuwsflits 6 september 2017

Kom naar de Open Winddag op 16 september!

Op zaterdag 16 september doet Windpark Wieringermeer van 11.00 tot 15.00 uur haar deuren weer open voor het publiek. Op het testveld van ECN kunt u windturbines van dichtbij bekijken en er is volop informatie over de bouw en ontwikkeling van Windpark Wieringermeer.

Het testveld bezoeken

Dit jaar vindt de Open Winddag plaats bij ECN. Op het testveld krijgt u tekst en uitleg van onderzoeker Hans Verhoef, die vertelt wat er allemaal gebeurt. Hij kan bovendien allerlei algemene vragen over windenergie beantwoorden. De ingang van het te bezoeken deel van het testveld wordt gemarkeerd door vlaggen van Windpark Wieringermeer.

Informatiecentrum

In het paviljoen van ECN aan de Schervenweg 35 in Wieringerwerf is een klein informatiecentrum over Windpark Wieringermeer ingericht. Nu de voorbereidende fase is afgerond en de bouwfase van start gaat, wordt de komst van het windpark steeds concreter. Wat is de planning? Waar staan we nu? Wat merkt de omgeving daarvan? Profiteert de omgeving van de komst van Windpark Wieringermeer, zo ja: hoe dan? Voor de antwoorden op deze en andere vragen over de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het park, is het paviljoen de aangewezen plek. Hier wordt bovendien koffie, thee en fris geschonken.

Bezoektijden

De Open Winddag is dit jaar van 11.00 tot 15.00 uur.

Locatie

Paviljoen ECN:
Schervenweg 35, 1771 RT Wieringerwerf. De ingang van het te bezoeken deel van het testveld wordt gemarkeerd door vlaggen van Windpark Wieringermeer.

Nieuwsflits 3 augustus 2017

Windkrachtjournaal

Het tweede Windkrachtjournaal staat online! We spreken met een lokale ondernemer, vertellen u alles over de werking van een windmolen, en gaan in gesprek met Gerard van Oostveen van Nuon over de vertraging van hun parkdeel en een eventuele nieuwe bedrijvenmarkt. Bekijk het tweede Windkrachtjournaal via deze link of op onze Facebookpagina.

Demontage Oudelandertocht

In de komende weken start de demontage van alle twaalf windturbines aan de Oudelandertocht. De windmolens van Nuon zijn verkocht aan een onderneming uit Litouwen en krijgen een tweede leven in Wit-Rusland en Kazachstan. Het afbreken van de molens is nodig om ruimte te maken voor de nieuwe turbines van Windpark Wieringermeer.

Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en nemen ongeveer twee maanden in beslag. Bij slecht weer of bij stevige wind kan het gebeuren dat de werkzaamheden uitlopen. De direct omwonenden van de Oudelandertocht hebben inmiddels bericht ontvangen over de geplande werkzaamheden.

Demontage andere tochten

Na de Oudelandertocht zijn de molens aan de Groettocht aan de beurt voor demontage. De afbraak van de drie molens zal zo’n zes tot acht weken in beslag nemen. Ook worden er bij de Waterkaaptocht twee turbines gedemonteerd. De planning hiervan is nog niet bekend, maar zodra we hier meer van weten stellen we u hiervan op de hoogte.


Vernieuwde planning

Zoals u in het Windkrachtjournaal zag, zullen de werkzaamheden in het Nuon-gedeelte van Windpark Wieringermeer iets later plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. Inmiddels is de nieuwe planning van de netaansluiting, bouwactiviteiten en oplevering van het park bekend. De eerste werkzaamheden beginnen in kwartaal 2 van 2018; het aanleggen van wegen en kabels en het graven van funderingen (de zogenaamde civiele werkzaamheden). U vindt de volledige planning in de tijdlijn op de homepagina van www.windparkwieringermeer.nl.

Nieuwsflits 7 juni 2017

Terinzagelegging fase 5

Vanaf vrijdag 9 juni tot en met donderdag 20 juli liggen de ontwerpbesluiten voor fase 5 van Windpark Wieringermeer ter inzage. Het gaat in deze fase om de volgende ontwerpbesluiten:
– Omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbines;
– Omgevingsvergunning twee meetmasten;
– WBR (Wet beheer rijkswaterstaatwerken) vergunning tijdelijke afritten A7.

U kunt van 9 juni 2017 tot en met 20 juli 2017 een zienswijze indienen op de genoemde ontwerpbesluiten. Meer informatie hierover vindt u op de website van RVO. Daar kunt u ook alle stukken inzien.

Omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbines
In de Nieuwsflits van 29 maart 2017 hebben wij bericht over de omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbines. Door op de link te klikken kunt u deze informatie nog eens nalezen.

Omgevingsvergunning twee meetmasten
Nuon wil windmeetmasten realiseren om het windpark optimaal te laten functioneren. De meetmasten verzamelen gegevens over windsnelheid, windrichting, temperatuur en drukverschillen in de omgeving van het windpark. Nuon gebruikt deze gegevens om de instellingen van het windpark aan te passen aan de windomstandigheden. Op deze wijze draagt een windmeetmast bij aan het verbeteren van het rendement van het windpark en het voldoen aan wet- en regelgeving voor geluid en slagschaduw.

WBR vergunning tijdelijke afritten A7
Voor de aanleg van het windpark van Nuon wordt de mogelijkheid gecreëerd om voor exceptionele (grote of zware) transporten tijdelijke afritten van de A7 te maken. Dit omdat eventueel het bestaande wegennet daarvoor niet kan worden gebruikt.

Voor verdere vragen kunt u ook contact opnemen met Bureau Energieprojecten op 070-3798979.

Nieuwsflits 20 april 2017

Nuon molens vertraagd door netaansluiting

De 50 windmolens van Nuon van Windpark Wieringermeer lopen een vertraging op van zo’n acht maanden. De oorzaak van de vertraging is dat het windpark niet op tijd aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet. Netwerkbedrijf Liander heeft aangegeven dat aansluiting in juli 2018 bij nader inzien niet haalbaar is. De verwachting is dat de molens rond het eerste kwartaal van 2019 aangesloten kunnen worden.

“Voor Nuon betekent deze vertraging een vervelende kink in de kabel. We zijn al jaren bezig met de voorbereidingen en hebben dit voorjaar helaas te horen gekregen dat de netaansluiting vertraagd is. De oorzaak hiervan ligt bij Netwerkbedrijf Liander. Afgelopen jaar zijn we zelf al begonnen in het gebied met diverse voorbereidingen. Een groot aantal van de oude windmolens die verdeeld waren over verschillende windparken zijn verkocht aan andere partijen. Deze windmolens zijn al verwijderd. Bovendien waren we al met een aanbesteding gestart voor nieuwe windmolens. Dit betekent dat onze planning nu flink gaat opschuiven en dat de bouw van het Nuon gedeelte van het windpark later start, “ vertelt projectleider Gerard van Oostveen.

Aanbesteding
Nuon heeft de aanbesteding voor de aanschaf van nieuwe windmolens voor hun gedeelte van het park inmiddels stil gelegd. Het wachten is op een nieuwe datum voor de aanleg van een netwerkaansluiting door Liander. Nuon bekijkt de komende periode wat de consequentie van dit nieuws is voor de projectplanning. Alle betrokken partijen zijn op de hoogte gesteld. ECN en Windcollectief Wieringermeer hebben vooralsnog geen hinder van de vertraagde netaansluiting; de bouw van de molens van het windcollectief stonden in 2019 gepland en ook het testpark van ECN loopt nog op schema.


Windkrachtjournaal

Vorige week lanceerden we het allereerste Windkrachtjournaal; daarmee houden we u zo’n vier keer per jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen in Windpark Wieringermeer. Tijdens de eerste aflevering gaat Monique Ooms in gesprek met Sam Barhorst van het ECN testveld, en met Floris Groenendijk over de Omgevingsraad. Bekijk het journaal via deze link of via de Facebookpagina van Windpark Wieringermeer.

Nieuwsflits 29 maart 2017

Terinzagelegging fase 4

Momenteel liggen de definitieve besluiten voor fase 4 ter inzage. Het betreft een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde Flora- en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. De ontwerp besluiten lagen eind vorig jaar ter inzage. Er is in die periode één zienswijze binnengekomen. Tussen 17 maart en 28 april kunnen betrokkenen een beroep instellen op de definitieve besluiten voor fase 4.

Vergunningen van windturbines

In mei 2016 is door de uitspraak van de Raad van State het Inpassingsplan onherroepelijk geworden. Het Inpassingsplan is een bestemmingsplan van, in het geval van Windpark Wieringermeer, het Rijk. Hierin zijn de exacte locaties én maximale afmetingen van de turbines vastgesteld. Voor de molens van Nuon en de molens van WCW geldt een maximale ashoogte van 120 meter en een maximale rotordiameter van 117 meter. Voor de prototype-windmolens van het ECN-windturbinetestpark Wieringermeer zijn uitzonderingen gemaakt qua afmetingen.

Technische ontwikkelingen

Momenteel is het nog niet bekend welke turbinetypes er voor de windmolens van Nuon en WCW gerealiseerd zullen worden. Daarom zijn er vergunningen voor verschillende turbinetypes aangevraagd. In eerste instantie (fase 1, mei 2015) heeft Nuon negen turbinetypes aangevraagd en verkregen, en later (in fase 4, november 2016) nog eens vier types. Uit de aanbesteding, die momenteel door iedere initiatiefnemer wordt uitgevoerd, blijkt dat het goed mogelijk is dat er uiteindelijk nog een andere, modernere, dan de tot nu toe vergunde turbinetypes gecontracteerd wordt. Dat komt omdat de ontwikkelingen in turbineland niet stil staan. Turbinefabrikanten zijn constant bezig met innoveren, met als doel een molen met dezelfde afmetingen nog efficiënter en stiller te maken. Omdat die ontwikkelingen razendsnel gaan (iedere fabrikant wil natuurlijk een betere turbine produceren dan zijn concurrenten), zijn de aangevraagde types in de vergunningen alweer achterhaald tegen de tijd dat Nuon en Windcollectief Wieringermeer ze daadwerkelijk willen bouwen. Om de optie open te houden om straks de best passende turbine te kunnen kopen die op dat moment beschikbaar is, vragen de initiatiefnemers in fase 5 een flexibele vergunning aan.

Wat is een flexibele vergunning?

In een flexibele vergunning wordt niet een specifiek type, maar een bepaalde range aan types aangevraagd. Net als in een ‘gewone’ vergunning, kent de flexibele vergunning duidelijke kaders, onder meer gesteld door het Inpassingsplan en onderzoeken op het gebied van milieugevolgen (waaronder veiligheid, geluid en slagschaduw). Er wordt daartoe binnen de flexibele vergunning een bandbreedte gegeven van de maximale en de minimale turbineafmetingen en van de maximale effecten op de omgeving. De bandbreedte zorgt ervoor dat de initiatiefnemers op het moment van aankopen niet vast zitten aan een bepaald model, maar de vrijheid hebben het meest efficiënte model aan te kopen dat op dat moment beschikbaar is Voorafgaand aan de start van de bouw wordt een definitieve keuze gemaakt voor een turbinetype. Dit turbinetype zal binnen de vergunde bandbreedte blijven voor wat betreft de afmetingen en tevens binnen de aangetoonde maximale effecten op de omgeving.

Wat zijn de gevolgen van molens met groter vermogen?

Meer vermogen betekent dat de turbine efficiënter is, en meer energie op kan wekken. De turbines worden niet groter of hoger en produceren ook niet meer geluid en/of slagschaduw. Sterker nog: modernere turbines zijn vaak zelfs stiller. De initiatiefnemers houden zich aan de gemaakte afspraken en aan de wettelijke normen, en de nieuwe windturbines overschrijden deze niet. Het enige dat de initiatiefnemers met de flexibele vergunning willen bereiken, is het openhouden van de optie om de meest moderne en efficiënte turbine te kunnen kopen die op moment van aankoop beschikbaar is.

Wat betekent dit voor de Burenregeling?

De huidige vergoedingen die in de Burenregeling zijn afgesproken, blijven van kracht, en wijzigen niet bij de keuze voor een type met meer vermogen. De vergoeding zit namelijk zo in elkaar, dat er vergoed wordt op basis van afstand en hoeveelheid turbines binnen 1.250 meter, en niet op basis van turbinetype.

Overleg met de Omgevingsraad

Op 19 april is de volgende vergadering met de Omgevingsraad. Dan wordt bovenstaande uitgebreid besproken. De flexibele vergunningen (fase 5) liggen naar verwachting eind april/begin mei ter inzage voor een periode van 6 weken. Belanghebbenden hebben in die periode de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Windpark Wieringermeer op Facebook

Windpark Wieringermeer heeft sinds deze week een eigen Facebookpagina! Hier houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en vindt u minimaal vier keer per jaar ons eigen Windkrachtjournaal terug, waar we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken. Ook tijdens de bouw speelt de Facebookpagina naar verwachting een grotere rol. Neem eens een kijkje en deel hem met uw buren/vrienden/familie.