…de Poldermolen

In de Wieringermeer worden straks zo’n honderd nieuwe windmolens neergezet. Windkracht Wieringermeer, de initiatiefnemer van het windpark, draagt bij aan de ambitie van Nederland om in 2020 veertien procent duurzame energie te produceren. Omwonenden krijgen met het project de kans zelf te investeren in een windmolen: de Poldermolen. Deze Poldermolen wordt volledig door Windkracht Wieringermeer ontwikkeld, om na oplevering te worden gekocht door omwonenden, verenigd in een coöperatie.

Turbine kopen

De Poldermolen is een molen voor de polder, dus voor u. Als u tenminste mede-eigenaar van een windmolen wilt worden. Aan de voorbereidingskosten hoeven de toekomstige eigenaren geen bijdrage te leveren. De turbine zelf betaalt u wel, samen met andere bewoners. En vervolgens profiteert u van de opbrengsten. Zo investeert en onderneemt u ook. Die turbine kost ongeveer 4,5 miljoen euro inclusief alle bijkomende kosten zoals netaansluiting, dus daar moeten flink wat burgers brood in zien.

Postcoderoos

Sinds 1 januari 2014 bestaat een nieuwe fiscale regeling waardoor de gezamenlijke aankoop van een molen door omwonenden heel interessant kan zijn. Inwoners van een postcodegebied (vier cijfers) waar een duurzame energie-installatie, zoals een windmolen, wordt opgericht kunnen samen met inwoners uit alle direct aangrenzende postcodegebieden een coöperatie oprichten. Als de Poldermolen wordt gebouwd waar deze nu is voorzien, betekent het dat inwoners van de Wieringermeerpolder, Den Oever en Medemblik lid kunnen worden van de coöperatie. Deze coöperatie koopt de windmolen. Zo dragen ook zij bij aan de ambitie van Nederland om in 2020 veertien procent duurzame energie op te wekken. Op de website van HIER Opgewekt staat een goede uitleg over de Postcoderoosregeling. Let op: het is niet 100% te garanderen dat we hiervan gebruik kunnen maken. Is dat niet zo, dan moeten we een andere constructie verzinnen. Alles wat u hier leest, is dus afhankelijk van het verkrijgen van garanties van de wetgever!

Korting op uw elektriciteitsrekening

De investering in de Poldermolen kunt u terugverdienen dankzij korting op de energiebelasting, die wordt verrekend met de elektriciteitsrekening. Vanuit de op te richten coöperatie die eigenaar wordt van de Poldermolen, krijgt u daarnaast nog een extra korting op uw elektriciteitsrekening. U kunt investeren in coupures van zo’n € 50,- waarmee u in totaal u zo’n € 1.500,- kunt inleggen. Via korting op uw elektriciteitsrekening verdient u dit bedrag in zo’n zes jaar terug, daarna is de korting die u krijgt echt winst. Het rendement zal gedurende de totale looptijd zo’n tien procent bedragen.

De Postcoderoos is een aantrekkelijke fiscale regeling, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Er is een maximum inleg (de korting op de elektriciteitsrekening geldt tot maximaal 80% van het eigen verbruik).
  • Alleen inwoners binnen de Postcoderoos mogen meedoen.
  • Er moet een coöperatie worden opgericht die de windmolen koopt.
  • Deelnemers stappen over naar het energiebedrijf waarbij de Poldermolen is aangesloten.

Poldermolenonderzoek

Om het idee van de Poldermolen te peilen bij de omgeving, is er een Poldermolenonderzoek uitgevoerd. De voorlopige resultaten zijn gedeeld met de Omgevingsraad. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de molen.

Locatie poldermolen

Locatie poldermolenDe Poldermolen is niet van de initiatiefnemers, dus zal ook niet in een van de lijnopstellingen komen te staan. Wel werd de Poldermolen meegenomen in de milieueffectrapportage zodat ook voor de Poldermolen de impact op milieu en omwonenden kon worden onderzocht. De uiteindelijke locatie wordt in het kader van de besluitvorming van Rijkscoördinatieregeling bepaald. Immers ook voor de Poldermolen is een bestemmingsplanwijziging en vergunning nodig. Gemeente Hollands Kroon heeft aangegeven dat de Poldermolen een herkenbare en goed bereikbare plaats in de polder zou moeten krijgen. Dit biedt op termijn kansen om aan Poldermolen extra functies te koppelen zoals bijvoorbeeld een informatiecentrum. Klik hier voor meer informatie over de locatie van de Poldermolen.

De meest kansrijke locatie voor de Poldermolen bevindt zich ten noorden van Wieringerwerf, ten oosten van de A7. Ook vanwege de Postcoderoos op basis van betreffend postcodegebied, is deze locatie kansrijk. We schatten in dat zo’n 10.000 huishoudens binnen deze Postcoderoos wonen en dus mogelijk kunnen investeren in de Poldermolen. Op de kaart hiernaast ziet u de locatie (blauwe stip), met de aangrenzende postcodegebieden.