De Burenregeling

De ontwikkelaars van Windpark Wieringermeer realiseren zich dat de komst van het windpark impact heeft op de omgeving. Daarom willen we de directe omgeving graag laten meeprofiteren van het windpark. Via de Burenregeling ontvangen omwonenden binnen 1250 meter van een windmolen een jaarlijks bedrag dat afhankelijk is van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van […]

Lokale partners

Vanaf het begin was de afspraak dat lokale ondernemers kunnen profiteren van de bouw van Windpark Wieringermeer. Tijdens twee bedrijvenmarkten konden lokale ondernemers kennismaken met de initiatiefnemers en hun producten en diensten onder de aandacht brengen. Dit heeft tot een aantal opdrachten geleid. Zo zijn de volgende bedrijven betrokken bij de bouw: [via Nuon en […]

Vogels

Vogels hebben zo hun eigen verblijf-, voedsel en broedgebieden en windturbines kunnen daarin een storende factor zijn. Vogels kunnen immers in aanvaring komen met de windturbines, het kost hen meer tijd en energie om uit te wijken voor de windturbines, en vogels kunnen het park sowieso willen mijden. Om de effecten voor vogels te beperken, […]

Geluid

Bij weinig wind draait een windturbine langzaam en is het geluid nauwelijks hoorbaar. Vanaf windkracht 3 neemt het geluid toe, net als dat van de omgeving; denk aan het effect van de wind op bomen en blaadjes. Dankzij een verbeterd rotorontwerp, geluidsisolatie en een verlaagd toerental is het geluid van windturbines teruggebracht. Daarnaast is er […]

Slagschaduw

Als de zon op de mast en de rotor van een windturbine schijnt, veroorzaakt dit een (bewegende) schaduw die in de loop van de dag met de zon meedraait. Dit wordt slagschaduw genoemd. Als slagschaduw op het raam van een woning valt, kan de wisseling tussen schaduw en zon hinderlijk zijn, doordat deze wordt ervaren […]

Update 29-10-2018

De bouw van Windpark Wieringermeer bevindt zich op dit moment in stap 1 en stap 2. Dat betekent dat alle voorbereidingen worden getroffen voor de feitelijke bouw van de windturbines. Op verschillende plekken wordt het land bouwrijp gemaakt, wegen aangelegd, heiwerkzaamheden verricht, beton gevlochten, funderingen gestort en kabels getrokken. Zo worden de contouren van het […]

Het Windpark

Wat is Windpark Wieringermeer? Windpark Wieringermeer is een windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder, in de kop van Noord-Holland, gebouwd zal worden. De huidige windmolens worden opgeschaald en in nette lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon (en vennoten), ECN en Windcollectief Wieringermeer, die onder de naam Windkracht Wieringermeer nauw samenwerken met de […]