Aanvulling Burenregeling

In het bericht dat onlangs naar buiten is gekomen over de oprichting van het Windloket is helaas een nuancering weggevallen. Zo is in de tekst aangegeven dat, volgens de Burenregeling, omwonenden woonachtig in een straal van 1250 meter van het windpark meeprofiteren van de opbrengst. Daar moet echter bij worden opgemerkt dat de Burenregeling niet […]

Burenregeling

De ontwikkelaars van Windpark Wieringermeer realiseren zich dat de komst van het windpark impact heeft op de omgeving. Daarom willen we de directe omgeving graag laten meeprofiteren van het windpark. Via de Burenregeling ontvangen omwonenden binnen 1250 meter van een windmolen een jaarlijks bedrag dat afhankelijk is van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én […]

Bouw volop in gang

De bouw van Windpark Wieringermeer is in volle gang. Sinds vanaf half mei de eerste turbineonderdelen zijn aangevoerd, wordt er gebouwd aan de Medemblikkertocht en de Oudelandertocht. Later volgen ook de Groettocht, de Waardtocht en de Waterkaaptocht. De bouw begint met de eerste twee torendelen, later volgen de gondel en de wieken. Voor dat deel […]

Windturbines in delen naar de Wieringermeer

De afgelopen weken zijn er al heel wat onderdelen van de windturbines voor Windpark Wieringermeer aangevoerd. De transporten gaan ’s avonds vanuit Moerdijk van start om uiteindelijk in de nacht in de Wieringermeer aan te komen. Op die manier wordt het verkeer zo min mogelijk gehinderd en kan de veiligheid zo goed mogelijk worden gegarandeerd. […]

Transport windturbineonderdelen voor Windpark Wieringermeer

Nu de voorbereidingen voor Windpark Wieringermeer grotendeels zijn afgerond, kan de bouw van de windturbines van start gaan. De onderdelen voor de Nordex windturbines die Vattenfall heeft aangekocht, worden per schip naar Nederland vervoerd. Vervolgens worden de onderdelen op vrachtwagens geladen en naar de Wieringermeer getransporteerd. Gelet op het grote aantal turbines (82 in totaal) […]

Poldermolen

Windpark Wieringermeer bestaat uit 82 molens van Vattenfall en 17 molens van EWEF. In de Green Deal Windpark Wieringermeer is afgesproken dat omwonenden de kans krijgen te investeren in de Poldermolen. Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A. spant zich in om deze molen van de grond te krijgen. Meer informatie over de Poldermolen vindt u op www.depoldermolen.nl.

Voorbereidend werk bijna afgerond

Het voorbereidende werk voor de komst van de windturbines van Vattenfall is vrijwel afgerond. De kabels liggen in de grond, het asfaltwerk is grotendeels gedaan en een groot deel van de fundaties is gelegd en geheid. Daarmee is de basis gelegd en kunnen de windturbines, in onderdelen, naar de Wieringermeer worden vervoerd.   Locatie uitgebreid […]