…de burenregeling

windturbine met boerderijDe ontwikkelaars van Windpark Wieringermeer realiseren zich dat de komst van het windpark impact heeft op de omgeving. Daarom willen we de directe omgeving graag mee laten profiteren van het windpark. Niet alleen via het Windfonds en de Poldermolen, maar ook rechtstreeks. Via de Burenregeling ontvangen omwonenden binnen 1250 meter van een windmolen een jaarlijks bedrag, dat afhankelijk is van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt.

Akkoord bereikt
In juni 2016 zijn de Omgevingsraad en initiatiefnemers tot een akkoord gekomen over de hoogte en verdeling van de Burenregeling. Het oorspronkelijke budget is met ruim 40% is verhoogd tot € 429.000 per jaar, en zal verdeeld worden over over ongeveer 330 huishoudens. Daarnaast is er een windafhankelijke bonus afgesproken: bij meer wind ontvangt men meer, maar bij minder wind niet minder. De omwonenden die in aanmerking komen voor de regeling, ontvangen een brief met daarin de hoogte van het voor hen individuele bedrag. De Burenregeling is verbonden aan woningen: bij verhuizing gaat het recht op de regeling over op de nieuwe bewoners. De Burenregeling gaat van start zodra de eerste windmolens operationeel zijn.

Polderprofijtplan

De Burenregeling maakt onderdeel uit van het Polderprofijtplan van Windpark Wieringermeer, met daarin ook een Windfonds dat jaarlijks ongeveer € 100.000 beschikbaar stelt voor maatschappelijke initiatieven in en rond de Wieringermeerpolder. Het Polderprofijtplan en de bedragen daarin zijn tot stand gekomen op basis van de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land. De Omgevingsraad is een overlegorgaan waarin omwonenden, lokale organisaties en initiatiefnemers met elkaar in gesprek zijn over het windpark en de inrichting van onder andere de Burenregeling.

Meer weten?

Kijk op de pagina van de Omgevingsraad of lees hier het hele persbericht over het akkoord rondom de Burenregeling.