…compensatie

Windmolens in de Wieringermeer

Compensatie is aan de orde als wettelijke normen voor geluidbelasting en slagschaduw worden overschreden. De wettelijke normen beschermen omwonenden tegen een teveel aan geluid of slagschaduw op hun gevel. In Windpark Wieringermeer zullen de normen voor geluid en slagschaduw niet worden overschreden. Compensatie is dus niet aan de orde.

Geen compensatie, wel een regeling

De ontwikkelaars van Windpark Wieringermeer willen de omgeving graag mee laten profiteren van het windpark. Daarom bieden zij de bewoners die binnen een afstand van 1.200 meter van een windmolen wonen, een burenregeling aan. Deze regeling geldt niet voor de Poldermolen, omdat deze molen eigendom is van de bewoners van de Wieringermeerpolder en niet van de initiatiefnemers.