…de procedure

Een windpark van zo’n honderd turbines bouw je niet zomaar. Daarvoor moeten allerlei wettelijke procedures worden doorlopen. In dit geval is de Rijkscoördinatieregeling van kracht. Informatie over de Rijkscoördinatieregeling vindt u hier. Informatie over onze planning vindt u hier. Ook is er een inspraakprocedure, die u kunt vinden via het kopje inspraak.

Hieronder ziet u welke procedure chronologisch wordt doorlopen. Klik op de onderdelen voor meer informatie.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
Inspraakperiode van 6 weken
Notitie Reikwijdte en detailniveau vastgesteld door het Rijk
MER opstellen
Overleg met betrokken adviseurs en bestuursorganen

Adviezen verwerken, ontwerp inpassingsplan en ontwerp vergunningen opstellen.

Inspraakprocedure van 6 weken
Nota van beantwoording
Verwerken inspraak, opstellen inpassingsplan en definitieve vergunningen
Vaststellen inpassingsplan en besluiten
Beroepstermijn van 6 weken
Beroepsprocedure Raad van State > 6 maanden
Raad van State doet uitspraak of beroepsgronden gegrond zijn en vernietigt deelbesluit of laat het in stand.