…de windturbines

 

De gemeente Hollands Kroon heeft een ontwerp-vergunning afgegeven voor de bouw van twaalf typen turbines. Hier heeft u gedurende 6 weken een zienswijze op in kunnen dienen. Later in het proces zullen Nuon en Windcollectief Wieringermeer elk een keuze maken voor één type turbine uit onderstaande lijst, want deze komen allemaal in aanmerking. ECN heeft daarnaast ook voor enkele afwijkende windturbinetypes een vergunning aangevraagd.

Vergunningen

 

Welke windturbines worden gekozen voor Windpark Wieringermeer is nog van veel factoren afhankelijk. Dat een stillere molen gewaardeerd wordt door de omgeving, speelt een rol bij de keuze. De verwachting is dat wordt gekozen voor turbines met een opgesteld vermogen van zo’n 3 MW. Dat zijn turbines waarmee onder optimale condities, ongeveer windkracht 5, per uur drie MW elektriciteit wordt opgewekt; dat is bijna de hoeveelheid elektriciteit die een huishouden gemiddeld per jaar verbruikt. Deze turbines zullen een ashoogte (hoogte van de mast) tussen de 100 en 120 meter hebben. De exacte locaties, formaten en het vermogen zijn afhankelijk van de uitkomsten van de Milieueffectrapportage en vervolgens van de (aanvraag) van vergunningen en het inpassingsplan.