…de omgevingsraad

Om constructief met de omgeving van Windpark Wieringermeer te kunnen overleggen, heeft Windkracht Wieringermeer de zogenaamde Omgevingsraad in het leven geroepen. In de Omgevingsraad zitten omwonenden, dorpsraden, milieu- en ondernemersorganisaties en de initiatiefnemers. De raad staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Functie

De Omgevingsraad telt vijfentwintig leden en overlegt met de projectorganisatie van Windpark Wieringermeer, bijvoorbeeld over specifieke hinderbeperkende maatregelen, de bestedingsdoelen van het windfonds en de invulling van de burenregeling. Daarnaast is het een belangrijk platform voor het uitwisselen van informatie tussen de projectorganisatie en de omgeving van het toekomstige windpark.

Deelnemers

Gerrit Valk is de voorzitter van de Omgevingsraad voor Windpark Wieringermeer. Naast tien direct omwonenden uit de Wieringermeerpolder zitten er vertegenwoordigers van de volgende organisaties in de raad:

Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag
Dorpsraad Barsingerhorn
Dorpsraad Kolhorn
Dorpsraad Kreileroord
Dorpsraad Twisk
LTO
Milieufederatie Noord-Holland
Nederlandse Vereniging voor Omwonenden van Windturbines (NLVOW)
Ondernemersfederatie Wieringermeer
Slootdorps Belangen
Stichting Het Blauwe Hart
Windkracht Wieringermeer (Nuon, ECN en WCW)
Woonkern Wieringermeer

Notulen

De notulen van de vergaderingen zijn via de volgende links in te zien:

Vergadering 9 april 2014
Vergadering 21 mei 2014
Vergadering 10 september 2014
Vergadering 12 november 2014
Vergadering 14 januari 2015
Vergadering 14 april 2015
Vergadering 10 juni 2015
Vergadering 16 september 2015
Vergadering 26 januari 2016

Contact

U bent van harte welkom om uw vragen en suggesties voor de ontwikkeling van het windpark bij de Omgevingsraad in te dienen. Dit kan door een mail te sturen aan omgevingsraad@windparkwieringermeer.nl. Per gebied zijn er twee omwonenden die als vertegenwoordigers in de Omgevingsraad zitten. U kunt hen ook bereiken via het emailadres van de Omgevingsraad.

Kaartje gebieden contactpersonen OR