… de paralleldraaitermijn

Tijdens en na de bouw van Windpark Wieringermeer blijven 34 windturbines van Windcollectief Wieringermeer tijdelijk staan om windenergie te leveren. Dit staat ook wel bekend als de zogenaamde paralleldraaitermijn.

Opschalen en saneren

De provincie Noord-Holland hanteert een beleid van opschalen en saneren. Dat houdt in dat de huidige solitaire turbines verdwijnen en plaats zullen maken voor grotere turbines in de lijnopstellingen van het nieuwe windpark. De turbines van Nuon en ECN worden direct vervangen omdat anders de nieuwe turbines van Windpark Wieringermeer in het Nuon en ECN deel niet gebouwd kunnen worden. Met Windcollectief Wieringermeer is afgesproken dat hun solitaire turbines tijdens en na de bouw nog een vastgestelde termijn door mogen blijven draaien: de paralleldraaitermijn. De inkomsten van die molens zijn nodig om de nieuwe, grotere turbines van Windpark Wieringermeer, te kunnen bouwen.

Bouwperiode en dubbeldraaien

Met de overheden zijn afspraken gemaakt over de paralleldraaitermijn en sanering. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Rijksinpassingsplan en in een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente Hollands Kroon. Er is een vaste bouwperiode van 700 dagen afgesproken die start wanneer de eerste paal van de eerste turbine van het parkdeel van Windcollectief Wieringermeer geslagen wordt. Na die bouwperiode mogen de turbines nog vijf jaar blijven draaien. Daarna moeten de molens weg. Door een boeteclausule in de overeenkomsten kan de gemeente de gemaakte afspraken afdwingen.

Herbouw

Een aantal windmolenaars heeft een vergunning aangevraagd voor herbouw van hun bestaande solitaire windturbine. Dit was, vanwege wijzigingen in de subsidieregels, voor veel windmolenaren de laatste kans om op de bestaande locatie een nieuwe turbine te plaatsen. Nieuwe turbines op een bestaande locatie klinkt misschien gek, maar is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt goed te verklaren. Ook deze molens dragen namelijk weer bij om de turbines van het grote windpark te kunnen bouwen. De herbouw van de molens heeft geen invloed op de afspraken rondom de paralleldraaitermijn. Ook voor de herbouwde molens geldt de bouwperiode van 700 dagen, waarna ze vijf jaar mogen blijven draaien. Bovendien worden de herbouwde turbines niet groter dan de huidige solitaire molens.

Economisch noodzakelijk

Windenergie ontwikkelen is risicovol ondernemen. Dat geldt ook voor de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer. Al sinds 2005 wordt gewerkt aan het project, wat gepaard gaat met aanzienlijke kosten. De windmolenaars van Windcollectief Wieringermeer hebben professionele expertise ingeschakeld voor de projectontwikkeling, onderzoek, begeleiding van de Milieueffectrapportage en daarnaast maken ze kosten voor vergunningen en juridische bijstand. Of die investeringen wat gaan opleveren is pas zeker als het gehele ontwikkeltraject is doorlopen. Vandaar dat de paralleldraaitermijn en de herbouw bedrijfseconomisch noodzakelijk zijn. Daarnaast worden op verzoek van de gemeente Hollands Kroon de solitaire turbines voor het einde van hun levensduur afgebroken. De paralleldraaitermijn is een compensatie voor de gederfde inkomsten die de molenaar hiermee misloopt.