…de Poldermolen

In de Wieringermeer worden straks zo’n honderd nieuwe windmolens neergezet. Omwonenden krijgen met het project de kans zelf te investeren in windenergie, via de Poldermolen. Zo kunnen zij bijdragen aan de ambitie van Nederland om in 2020 veertien procent duurzame energie te produceren. Deze Poldermolen wordt volledig door Windkracht Wieringermeer ontwikkeld, om na oplevering te worden gekocht door omwonenden, verenigd in een coöperatie.

Samen een turbine kopen
De Poldermolen is een molen voor de polder, dus voor u. Als u tenminste mede-eigenaar van een windmolen wilt worden. Aan de voorbereidingskosten hoeven de toekomstige eigenaren geen bijdrage te leveren. De turbine zelf betaalt u wel, samen met andere bewoners. En vervolgens profiteert u van de opbrengsten. Zo investeert en onderneemt u ook. Die turbine kost ongeveer 4,5 miljoen euro, exclusief BTW en inclusief alle bijkomende kosten zoals netaansluiting, dus daar moeten flink wat burgers brood in zien.

Postcoderoos
Sinds 1 januari 2014 bestaat een fiscale regeling waardoor de aankoop van een molen door omwonenden heel interessant kan zijn. Inwoners van een postcodegebied (vier cijfers) waar een duurzame energie-installatie, zoals een windmolen, wordt opgericht, kunnen samen met inwoners uit alle direct aangrenzende postcodegebieden een coöperatie oprichten. Als de Poldermolen wordt gebouwd waar deze nu is voorzien, betekent het dat inwoners van de postcodegebieden 1761, 1766, 1771, 1774, 1775, 1777, 1778 en 1779 lid kunnen worden van de coöperatie. Deze coöperatie koopt de windmolen. Op de website van HIER Opgewekt staat een goede uitleg over de Postcoderoosregeling.

Volgens de postcoderoosregeling valt 1773 niet in de roos. De Poldermolencoöperatie is er echter alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat ook de inwoners van postcode 1773 kunnen deelnemen, zodat alle inwoners van de voormalig gemeente Wieringermeer gelegenheid krijgen om deel te nemen aan dit initiatief. Helaas kunnen hier geen garanties op worden gegeven.

Korting op uw elektriciteitsrekening
De investering in de Poldermolen kunt u terugverdienen dankzij korting op de energiebelasting, die onderdeel is van uw elektriciteitsrekening. Verder kunt u investeren in windkavels, dit is een bedrag waarmee u investeert in de Poldermolen. U verdient het ingelegde bedrag in een aantal jaren terug, daarna is de korting die u krijgt echt winst.

De Postcoderoos is een aantrekkelijke fiscale regeling, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

• Er is een maximum inleg (de korting op de elektriciteitsrekening geldt tot maximaal 80% van het eigen verbruik).
• Alleen inwoners binnen de Postcoderoos mogen meedoen.
• Er moet een coöperatie worden opgericht die de windmolen koopt.

De locatie van de Poldermolen, en de aangrenzende postcodegebieden.

Locatie poldermolen
De Poldermolen is een bijzonder onderdeel van windpark Wieringermeer en komt niet in een van de lijnopstellingen te staan. Wel is de Poldermolen meegenomen in de milieueffectrapportage, waardoor ook voor de Poldermolen de impact op milieu en omwonenden is onderzocht. De uiteindelijke locatie wordt in het kader van de besluitvorming van de Rijkscoördinatieregeling bepaald. Voor de Poldermolen is er namelijk ook een bestemmingsplanwijziging en vergunning nodig. Gemeente Hollands Kroon heeft aangegeven dat de Poldermolen een herkenbare en goed bereikbare plaats in de polder moet krijgen. Dit biedt op termijn kansen om aan de Poldermolen extra functies te koppelen, zoals bijvoorbeeld een informatiecentrum. Op de kaart ziet u de locatie (blauwe stip), met de aangrenzende postcodegebieden.