…verlichting

Turbines nachtOm te voorkomen dat (sport)vliegtuigen in aanraking komen met een windturbine, zijn turbines uitgerust met zogenoemde ‘obstructieverlichting’. Deze verlichting is – zeker in een vlak landschap – goed in de omgeving te zien. Om te voorkomen dat de omgeving hiervan hinder ondervindt, zijn er regels vastgelegd voor de toepassing ervan. Deze regels dienen twee doelen: vanaf de grond is de verlichting minder opvallend en vanuit de lucht blijft de verlichting goed zichtbaar voor de passerende luchtvaart. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd. Er is momenteel een systeem in ontwikkeling dat de verlichting alleen activeert wanneer er daadwerkelijk vliegtuigen in de omgeving van de windturbines zijn. Wanneer dit systeem officieel is goedgekeurd en in gebruik genomen mag worden zal Windkracht onderzoeken of het mogelijk is dit ook op de turbines in de Wieringermeer te installeren.