…vleermuizen

IMG_8163Vleermuizen leven vooral in bossen en minder vaak in het open veld. Om vast te stellen hoe het is gesteld met de vleermuispopulatie in een bepaald gebied, heeft het voormalige ministerie van LNV het vleermuisprotocol vastgesteld. Als er vleermuizen voorkomen in een gebied dat is aangemerkt voor de realisatie van een windturbinepark, moet worden gekeken of er mogelijk effecten zijn op de vleermuizen. Daarvoor kan een Natuurbeschermingswetvergunning en/of een Flora en Faunawetontheffing nodig zijn.

Vleermuizen in de Wieringermeer

Een aantal windturbines van het Windpark Wieringermeer wordt gebouwd in het Robbenoordbos en nabij het Amstelmeer. Dit zijn plekken waar veel vleermuizen aanwezig zijn. Om te voorkomen dat de vleermuizen door de windturbines worden gehinderd, worden deze stilgezet in de periodes dat zij actief zijn. Dit is ‘s nachts bij windsnelheden lager dan 5 m/s en temperaturen hoger dan 10 °C, als het droog weer is in de periode van begin mei tot eind oktober.