…voor Nederland

Rij turbinesWindpark Wieringermeer wordt een van de grootste windparken van ons land, en met 100 turbines goed voor groene stroom voor zo’n 280.000 huishoudens. Met een vermogen van ongeveer 300 MW levert het windpark een forse bijdrage aan de opwekking van schone, duurzame elektriciteit. En dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en minder afhankelijk worden van vervuilende stroom en import uit het buitenland. Om de klimaatdoelen  die zijn afgesproken in de Europese Unie te behalen, wil Nederland in 2020 in totaal 6000 MW aan windenergie opwekken.