…voor onze polder

windturbines tulpenveldenIn de Wieringermeerpolder wordt al sinds halverwege de jaren ‘70 elektriciteit opgewekt met windmolens. Op dit moment staan er in totaal 93 windturbines, waarvan de meesten in vijf lijnopstellingen (de ‘tochten’ van Nuon en vennoten) en 35 apart bij agrariërs op het erf. ECN beheert aan de oostkant van de polder het testcentrum voor nieuwe modellen windturbines.

Verbetering van het landschap

Als Windpark Wieringermeer conform het huidige plan wordt gerealiseerd, komt aan de rommelige uitstraling van het polderlandschap een einde. In dat kader heeft de gemeente Hollands Kroon een Beeldkwaliteitplan Windenergie Wieringermeer opgesteld dat bij de gemeente ter inzage lag van 4 december 2014 tot en met 21 januari 2015. De huidige solitaire windmolens zullen worden verwijderd en de tochten worden vervangen door moderne windmolens. De  solitaire molens op de boerenerven worden echter pas 7 jaar na oplevering van de nieuwe molens afgebroken, tot die tijd blijven ze draaien. Ook is vastgelegd dat de bouwperiode maximaal 700 dagen mag duren. Dit alles is afgesproken en vastgelegd door overheden en windmolenaars. Bovendien zullen de huidige solitaire locaties planologisch worden wegbestemd. Op die manier wordt de daadwerkelijke sanering afdwingbaar. U kunt hier een indruk krijgen van het toekomstige beeld van de Wieringermeerpolder.  

Economisch voordeel

Door bouwleges en OZB levert het Windpark Wieringermeer inkomsten op ten gunste van gemeente Hollands Kroon. Bovendien worden uit de opbrengsten van het windpark een Windfonds en een Burenregeling gefinancierd, komt er een Poldermolen waarin financieel kan worden deelgenomen en levert het park directe en indirecte werkgelegenheid voor de regio.