WAT is Windpark Wieringermeer?

iconWindpark Wieringermeer is een windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder, in de kop van Noord-Holland, gebouwd zal worden. De huidige windmolens worden opgeschaald en in nette lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon (en vennoten), ECN en Windcollectief Wieringermeer, die onder de naam Windkracht Wieringermeer nauw samenwerken met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk. Klik hier voor meer informatie over de initiatiefnemers.

Klik hier voor een kort filmpje over Windpark Wieringermeer.

Feiten en cijfers Windpark Wieringermeer

Beoogd aantal windturbines:99
Aantal te verwijderen solitaire molens: 34 solitaire turbines en turbines van de tochten van Nuon
Turbinetype:3 à 4 MW
Start bouw:Verwacht 2017
Totaal aantal MW:300 à 400 MW (voldoende voor zo’n 280.000 huishoudens) per jaar
Stroomopbrengst:1 miljard kWh (voldoende voor zo’n 280.000 huishoudens) per jaar
Vermeden uitstoot:zo’n 600.000 ton CO2 per jaar

De komst van het windpark levert veel voordelen op ten opzichte van de huidige situatie. Klik op de onderstaande kopjes voor meer informatie.

Opwekking van meer duurzame energie

Momenteel staan er 93 windturbines in de Wieringermeer die samen zo’n 130 MW vermogen hebben. Dit levert jaarlijks ongeveer 300 miljoen kWh aan groene energie op, goed voor de stroomvoorziening van zo’n 85.000 huishoudens. Met de komst van het Windpark Wieringermeer zullen de huidige windmolens in de polder vervangen worden door windmolens met meer vermogen. De nieuwe molens, ieder zo’n 3 á 4 MW per stuk, zullen samen zo’n 750 miljoen tot 1 miljard kWh aan groene energie opwekken. Hiermee voorzien zij zo’n 215.000 tot 285.000 huishoudens van groene stroom. Daarbij is het park straks verantwoordelijk voor de besparing van 360.000 tot 630.000 ton CO2 per jaar.

Bijdrage aan nationale energiedoelstellingen

Met het Windpark Wieringermeer zal er straks heel veel duurzame windenergie opgewekt worden. Hiermee speelt het Windpark een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling in het Energieakkoord. Hierin staat dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. Kijk voor meer informatie op de website over het energieakkoord.

Verbetering van het landschap

Alle turbines in het gebied worden opgeschaald en komen terecht in nette lijnopstellingen. Dat geldt zowel voor de huidige lijnen (tochten) van Nuon als voor de verspreid staande solitaire windmolens. Door deze herstructurering wordt de uitstraling van het landschap verbeterd. Het ECN testpark zal worden uitgebreid met 9 prototypes en 8 windturbines.

Economisch voordeel voor de regio

Door bouwleges en OZB levert het Windpark Wieringermeer inkomsten op ten gunste van gemeente Hollands Kroon. Bovendien worden uit de opbrengsten van het windpark een Windfonds en een burenregeling gefinancierd, komt er een Poldermolen waarin financieel kan worden deelgenomen en levert het park directe en indirecte werkgelegenheid voor de regio.

Bijdrage aan internationaal onderzoek

Momenteel is er in de Wieringermeer een windturbinetestpark van ECN, een van de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer. Het testpark bestaat uit een veld met vijf commerciële windturbines die voor onafhankelijk onderzoek worden gebruikt, 5 meetmasten en een meetnetwerk voor het meten van de prestaties van de windturbines, en zes locaties waar prototypes voor klanten worden getest.

Internationaal belang
De resultaten van het onderzoek en de metingen op het testpark zijn van grote waarde voor de ontwikkeling en verbetering van windturbines en windparken over de hele wereld. Daarnaast vergroten ze de kennis op het gebied van windenergie. De meetgegevens worden geanalyseerd en internationaal gepresenteerd en gebruikt. Omdat er behoefte is aan meer testruimte zal het testpark van ECN met de komst van het Windpark Wieringermeer worden uitgebreid zodat er ruimte is voor 9 prototypes en 8 windturbines voor onafhankelijk onderzoek. Klik hier voor de laatste stand van zaken.