WIE ontwikkelt het windpark

Icon_WIEDe initiatiefnemers voor de bouw van het Windpark Wieringermeer zijn Nuon (samen met lokale vennoten) en ECN . Samen vormen zij het partnerschap Windkracht Wieringermeer. Windkracht Wieringermeer werkt nauw samen met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met ruim 5.000 medewerkers 2,2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, energiegerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon is onderdeel van Vattenfall. Kijk op de website van Nuon voor meer informatie.

Over ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland. Het heeft een sterke internationale positie op het gebied van Zonne-energie, Windenergie, Beleidsstudies en Biomassa & Energy Efficiency. ECN ontwikkelt kennis en technologie met en voor de markt, waardoor een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk gemaakt wordt. ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: veilig, efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk. Daarbij voert ECN ook onderzoek uit naar toekomstmogelijkheden en economische achtergronden op energiegebied. Kijk voor meer informatie op de website van ECN.

Over Windcollectief Wieringermeer

In 2005 traden 35 solitaire windturbine-eigenaren in de Wieringermeerpolder gezamenlijk naar buiten onder de paraplu van de Vereniging Windturbine Eigenaren Noord-Holland, afdeling Wieringermeer. Op 7 juni 2011 is besloten een eigen juridische entiteit te vormen. Daarvoor is de vereniging Windcollectief Wieringermeer (WCW) opgericht. 34 solitaire windturbine-eigenaren in de Wieringermeerpolder zijn in de loop der tijd lid geworden van het WCW.

Over de overheidspartners

De initiatiefnemers werken binnen dit project nauw samen met de Gemeente Hollands Kroon, Provincie Noord-Holland, Bureau Energieprojecten  (in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken) en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Green Deal

De overheden en de initiatiefnemers maakten in 2012 gezamenlijk afspraken over de ontwikkeling van het windpark in een Green Deal. In de Green Deal beogen de partijen gezamenlijk belemmeringen bij de ontwikkeling van Windpark Wieringermeer weg te nemen. Een stuurgroep onder voorzitterschap van gedeputeerde Jaap Bond ziet toe op een zorgvuldige en soepele realisatie van het windpark.