…de Winddag

Op 13 december vond van 11.00 tot 17.00 uur de Winddag plaats in de Cultuurschuur te Wieringerwerf. Hier was van alles te doen. U kon de milieueffectrapportage inzien maar ook de windmolens audiovisueel ervaren. U kon een zienswijze indienen en naar een lezing van Helga van Leur. U kon leren over slagschaduw en op excursie naar ECN. Uw kinderen kunnen experimenteren in het WindWetenschapsCentrum en de kleintjes mochten knutselen in de professionele kinderopvang. Op de informatiemarkt kwam u onder meer alles te weten over de locaties van de windmolens en wat ze nou opleveren, maar er waren ook presentaties en een windquiz. Hieronder vindt u een foto-impressie. En via deze link vindt u een filmverslag van de dag.

Terinzagelegging ministerie van Economische zaken

Tijdens de Winddag was het ministerie van Economische Zaken aanwezig voor het beantwoorden van al uw vragen en het innemen van zienswijzes. Van 5 december – 19 januari lagen het Ontwerp Rijksinpassingsplan, de ontwerpvergunningen en besluiten ter inzage. Via de website van het ministerie van Economische Zaken kon u tot en met 19 januari een zienswijze indienen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt hierop te zijnder tijd een reactie van het ministerie van Economische Zaken in de Nota van Antwoord. Zodra deze gepubliceerd is, zullen wij dit ook via deze website bekend maken.

Foto-impressie

© Kenneth Stamp

Helga van Leur tijdens de WindquizWindwetenschapscentrumPetitieSlagschaduw3D modelWaar komen de molens?ECN excursieLezing