…windenergie

windmolens en fietsersWindenergie op land is nu nog de goedkoopste en meest efficiënte manier om duurzaam energie op te wekken. In slechts drie tot zes maanden heeft de turbine de energie opgewekt die het kostte om hem te produceren en die het zal gaan kosten om hem te onderhouden, repareren etc. De rest van de tijd is de turbine CO₂ neutraal en is de opgewekte energie 100% schoon. Voor stroomproductie hoeft het immers alleen maar te waaien. Windmolens produceren minimaal vijftien jaar stroom, en zijn zo robuust dat ze 95% van de tijd beschikbaar zijn voor productie.

Wat kost grijze energie?

Gebruik van grijze energie kost de maatschappij heel veel geld. Luchtvervuiling door kolencentrales verhoogt de zorgkosten per jaar met zo’n 250 miljoen euro, een van chronische longziekten en hartaandoeningen. Per Nederlander gaat het om wel € 23,- per jaar. Ook bijvoorbeeld dijkverhogingen (nodig vanwege de gevolgen van klimaatverandering) worden van belastinginkomsten betaald. Voor windenergie gelden die kosten achteraf niet, dus is het niet zo gek dat windenergie vooraf wordt gesubsidieerd.

Windenergie versus zonne-energie

Een windmolen met een vermogen van 3 MW produceert jaarlijks 6,6 miljoen kWh aan energie. Om dezelfde hoeveelheid met zonne-energie op te wekken heb je ruim 12 voetbalvelden zonnepanelen nodig. Daarnaast zijn de productiekosten van zonne-energie nog altijd twee keer zo hoog als die van windenergie. Voor particulieren is zonne-energie aantrekkelijk omdat de energie direct wordt gebruikt. Ook mag de particuliere producent zijn eigen gebruik salderen (hij levert zijn overschot aan het net dat hij voor dezelfde prijs afneemt, dus zonder kosten voor belastingen en netbeheer). Dat scheelt € 0,22 per kWh. Alleen de investering en onderhoud wordt betaald, de energie is klaar voor gebruik. Een windmolen produceert zoveel stroom dat het altijd via het net, en dus via de handel en verhoogd met belastingen, wordt geleverd.

Staan turbines niet heel vaak stil?

Windturbines staan weinig stil, meestal draaien ze wel. Maar de verschillen in windkracht door het jaar heen zijn groot. Zo wordt op de 20% beste dagen van het jaar de helft van de jaarlijkse energie geproduceerd. Die 72 dagen vallen doorgaans in het eerste en laatste kwartaal van het jaar, waarbij december en januari meestal de meest windrijke dagen kennen. In de 20% slechtste dagen wordt slechts 2% van de productie gedraaid. Als de turbines stilstaan, komt dat in vrijwel de meeste gevallen door onderhoudswerkzaamheden.