…het windfonds

Turbine koeien Vanwege de windrijke locatie, levert Windpark Wieringermeer straks veel energie op. En dat betekent ook een aardige opbrengst. Natuurlijk zullen de initiatiefnemers daarvan profiteren – ze investeren niet voor niks – maar ook de bewoners van de polder zullen ervan profiteren. Dat gebeurt via een windfonds waarin een deel van de opbrengsten van het windpark wordt gestort. Met het windfonds worden projecten en initiatieven gefinancierd met algemeen maatschappelijk nut of ter bevordering van duurzaamheid. Zo draagt Windpark Wieringermeer bij aan de versterking van de samenleving in de Wieringermeerpolder.

Werking van het windfonds

Er zal een fonds worden opgericht met een bestuur. In dat fonds zal Windkracht Wieringermeer jaarlijks een bedrag van € 100.000,- storten. Bewoners en maatschappelijke instellingen binnen een ruime straal (3,5 km) rondom de Wieringermeerpolder kunnen initiatieven indienen die voor (gedeeltelijke) financiering in aanmerking komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten waar vanuit de gemeente geen budget (meer) beschikbaar is, zoals het open houden van een zwembad of het plaatsen van een half-pipe. In het ingediende plan moet duidelijk worden hoe de initiator het plan gaat realiseren. Het bestuur bepaalt welke ideeën worden beloond en licht deze keus toe. Het lokale bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht waarin overheden en initiatiefnemers zitting nemen.

Start van het fonds

Zolang er geen windenergie wordt geproduceerd met Windpark Wieringermeer, wordt er geen geld in het windfonds gestort. Dus pas nadat de nieuwe windturbines een jaar draaien, in 2017 of 2018, is er geld beschikbaar. Op dit moment is er vanuit de Omgevingsraad een petit comité opgericht dat zich de komende tijd bezig gaat houden met de invulling van het Windfonds.