…windweekend

Om bewoners te informeren over en te betrekken bij de ontwikkeling van Windpark Wieringermeer, organiseerde de gemeente in oktober 2009 en in april 2011 de zogenaamde Windweekenden. Tijdens deze weekenden konden belangstellenden meer te weten komen over windenergie en Windpark Wieringermeer, deelnemen aan workshops, een bezoek brengen aan het lokale testveld van ECN en konden kinderen hun creativiteit loslaten op uitdagende ontwerpwedstrijden.

De initiatiefnemers hebben het plan om rondom de vaststelling van het Ontwerp Inpassingsplan in het najaar van 2014 een Winddag te organiseren.  Met informatie over het Ontwerp, en ook over zaken als de Burenregeling, de Poldermolen, het Windfonds, mogelijkheden voor bedrijven. Geluid en slagschaduw zijn ook onderwerpen waar we uitgebreid op in zullen gaan. De planning voor de Winddag hangt samen met de vervolgstappen in de procedure. Meer informatie hierover volgt nog.